Засідання методичної ради!

19 травня 2023 року відбулося засідання методичної ради коледжу. Розглянуто і схвалено проєкт Освітньо-професійної програми "Електронний бізнес та інформаційні технології"  зі спеціальності 072 Підприємництво та торгівля,  за якою у 2023 році вперше буде здійснюватися набір студентів для підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Також обговорювались  інші актуальні питання методичної роботи.