з 13 - 15 грудня 2017 року в коледжі проводиться акредитаційна експертиза з метою проведення чергової акредитації підготовки молодших спеціалістів

з 13 - 15 грудня 2017 року в Технолого-економічному коледжі Білоцерківського національного аграрного університету проводиться акредитаційна експертиза з метою проведення чергової акредитації підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.05170108 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів" та 5.05170109 "Зберігання, консервування та переробка м`яса".

Склад експертної комісії акредитаційної експертизи спеціальності 5.05170108 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів": 

Доценко Наталія Вікторівна - доцент кафедри біотехнології, конвервованих продуктів і напоїв Одеської національної академії харчових технологій, кандидат технічних наук, голова комісії;

Трусова Лариса Володимирівна - голова циклової комісії профсійної та технологічної підготовки Відокремленого структурного підрозділу Городищевського коледжу Уманського національного університету садівництва.

 

 

 

Склад експертної комісії акредитаційної експертизи спеціальності 5.05170109 "Зберігання, консервування та переробка м`яса": 

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції аграрно-промислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професор, голова комісії; 

Михайлик Таміла Олексіївна - голова циклової комісії зберігання, консервування та переробки мяса Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій.