Освітня програма «Інформаційна діяльність підприємства»

Освітня програма «Інформаційна діяльність підприємства»

Хороший заробіток, високий соціальний статус та рівень добробуту – це ті речі, які турбують кожного з нас.

Якісна освіта за перспективною та сучасною спеціалізацією «Інформаційна діяльність підприємства» є однією з найважливіших передумов для їх досягнення.

Освітня програма 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Інформаційна діяльність підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація – спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства

Термін навчання:

- на базі 9 класів – 2 роки 10 міс.

- на базі 11 класів, ПТУ – 1 рік 10 міс.

Ліцензований обсяг прийому - 50 осіб

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ?

 • Інформатика і комп’ютерна техніка;
 • Інформаційна діяльність підприємства;
 • Планування та організація виробничої діяльності підприємства;
 • Економіка підприємства;
 • Фінанси підприємства;
 • Бухгалтерський облік;

 

 • Статистика;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Нормативна база інформаційної діяльності підприємства;
 • Захист інформації на підприємстві;
 • Офісні системи і електронний документообіг;
 • Інтернет – технології в інформаційній діяльності;
 • Основи алгоритмізації та програмування;
 • Електронна комерція;
 • Охорона праці
 • Економічна кібернетика

 

 

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

1. Навчальні:

- вступ до спеціальності;

- з інформатики і комп’ютерної техніки;

- з інформаційних систем і технологій на підприємстві;

- з основ алгоритмізації та програмування;

- з планування та організація виробничої діяльності підприємства;

2. Переддипломна 

Базами проходження переддипломної практики є такі підприємства України:

 • АТ «Ощадбанк»
 • ПП «Інтерсофт»
 • ПАТ «Білоцерківський консервний завод»
 • ПП «Мережа»
 • ТОВ «Магнус»
 • ТОВ «Форкаджио»
 • ТОВ «Білоцерківська комп’ютерна мережа»
 • а також страхові компанії та фінансово - кредитні установи міста

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

 • оператора комп’ютерного набору;
 • секретаря керівника;

Молодший спеціаліст з інформаційних технологій готується до роботи на підприємствах, установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем і може займати посади:

 • техніка з планування;
 • техніка – програміста;
 • фахівця з корпоративного управління;
 • фахівця з інформаційних технологій;
 • помічника керівника;

 

 

Молодший спеціаліст у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен знати:

 • Фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства;
 • Основи стратегічного і оперативного планування;
 • Основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування;
 • Порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану;
 • Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва;
 • Сучасні методи збору інформації та формування баз даних;
 • Методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій;
 • Способи налагодження комунікаційних мереж;
 • Засоби захисту інформації на підприємстві;
 • Основи алгоритмізації та програмування;
 • Особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства.

Молодший спеціаліст у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен вміти:

 • Досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • Планувати виробничу програму діяльності підприємства на поточний рік;
 • Розробляти оперативні плани для виробничих підрозділів;
 • Складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • Формувати мережу електронних магазинів;
 • Складати асортиментний перелік для організації та функціонування інтернет-аукціонів;
 • Використовувати інтернет - технології в інформаційній діяльності підприємства;
 • Проводити аналіз та управління різними секторами економіки: виробництво, фінанси, банки, державне управління;
 • Впроваджувати новітні технічні засоби, інформаційні системи і комп’ютерні технології в систему управління економічними системами та процесами.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України:

1. Київському Національному економічному університеті ім. В.Гетьмана

2. Національному університеті біоресурсів і природокористування України

3. Київському національному торговельно-економічному університеті

4. Київському національному університеті технологій та дизайну

5.Національній академії статистики, обліку та аудиту

6. Вінницький фінансово-економічний університет

7. Полтавський університет економіки і торгівлі

та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за даною спеціальністю .

Навчання у Технолого – економічному коледжі – це цікаве, насичене студентське життя де Ви пізнаєте цікавий світ ІТ технологій, сучасних особливостей економічних наук та зможете повноцінно реалізувати свої творчі задуми та мрії!