Освітня програма «Фінанси і кредит»

Освітня програма «Фінанси і кредит»

Ви молодий і активний?

Ви прагнете професійного зростання та хочете здобути вищу освіту?

Перший і вагомий крок до вашого успіху – навчання на економічному відділенні Технолого-економічного коледжу БНАУ

за спеціалізацією «Фінанси і кредит»

Знавець із обліку, податків, аудиту 
Спеціаліст з фінансів і кредиту!

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Термін навчання: 2 роки 10 місяців (на базі 9 класів)

                               1 рік 10 місяців (на базі 11 класів)

Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.

"Чого б ти не навчався,
ти навчаєшся для себе!"
Петроній

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ?

– банківські операції;

– податкова система;

– фінанси;

– гроші і кредит;

– бюджетна система;

– бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;

– страхові послуги;

– інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;

– казначейська справа.

ЯКІ ПРАКТИКИ ПРОХОДЯТЬ СТУДЕНТИ?

1. Навчальні практики з:  

– інформатики і комп’ютерної техніки;

– набуття робітничої професії;

– банківських операцій;

– податкової системи;

– інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах.

2. Переддипломну практику.

Базами проходження переддипломної практики є :

 • ПАТ «ПУМБ»;
 • АТ «Ощадбанк»;
 • ПАТ «Білоцерківський консервний завод»;
 • ФГ «Чудова марка»;
 • ТОВ «Форкаджио»;
 • ТОВ «Олімп», ДП «Ружин-молоко».

ДЕ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

– в установах комерційних банків України;

– на підприємствах і організаціях різних форм власності;

– в бюджетних установах і організаціях;

– у фінансових управліннях;

– у державних податкових органах;

– у органах системи соціального захисту населення;

– у страхових компаніях.

 

КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

 •  фінансистом;
 • бухгалтером;
 • касиром;
 • молодшим державним інспектором;
 • страховим агентом;
 • операціоністом комерційного банку;
 • спеціалістом кредитних відділів комерційних банків;
 • кредитним інспектором;
 • інспектором обмінного пункту;

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ:

– обліковця (реєстрація бухгалтерських даних). 

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту повинен знати:

– законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з питань бухгалтерського обліку, статистики та податків;

– основи банківської справи;

– організацію бухгалтерського обліку і звітності в установах комерційних банків Україні;

– фінансове, господарське і трудове законодавство;

– податкову справу;

– порядок оформлення господарських операцій та організації документообороту;

– страхову справу та порядок надання страхових послуг;

– ділову українську та іноземну мову;

– інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту повинен вміти:

 – вести бухгалтерський облік господарських засобів, власного капіталу та зобов’язань підприємств різних форм власності;

 – складати різні форми фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності;

 – оформляти кредитні договори та угоди;

 – оформляти страхові поліси;

 – проводити готівкові та безготівкові розрахунки;

 – проводити глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

 – володіти комп’ютерною технікою для ведення ділової документації;

 – використовувати комп’ютерну техніку для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України:

– Білоцерківському національному аграрному університеті;

– Київському Національному економічному університеті ім. В.Гетьмана;

– Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України;

– Національному університеті біоресурсів і природокористування України;

– Національному університеті харчових технологій;

– Міжрегіональній академії управління персоналом;

– Університеті банківської справи національного банку України;

– Черкаському інституті банківської справи;

– Київському національному торгівельно-економічному університеті;

– Міжнародному університеті фінансів Національного технічного університету України «КПІ» та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Навчання у Технолого-економічному коледжі – це свята і будні молодої людини, сповнення мрій і бажань, можливостей повноцінної реалізації творчих задумів.
Студентські роки – це найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.
Хто не був студентом – той не був молодим!