Роз’яснення законодавства про вибори Президента України

Роз’яснення законодавства про вибори Президента України

Відповідно до вимог чинного виборчого законодавства, органи прокуратури України не уповноважені здійснювати нагляд, представництво інтересів громадян або держави з питань додержання виборчого законодавства, зокрема виборчими комісіями.

Згідно положень законів України «Про вибори Президента України» (далі - Закон), «Про Центральну виборчу комісію» організацію підготовки і проведення виборів Президента України, реалізацію і захист виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує Центральна виборча комісія.

Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.

Згідно з частиною 5 статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та частиною 17 статті 28 Закону ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, за винятком випадків, передбачених законом. Виборчий процес здійсняється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес (ст. 11 Закону).

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з приводу виборів Президента України визначений розділом XII Закону. За його змістом, всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.

Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія зокрема вирішує питання використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації, здійснює контроль за надходженням і використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення відповідних перевірок органи доходів і зборів, а також установи банків, у яких відкрито відповідні рахунки, тощо (п.п. 8, 10 ч. 2 ст. 25 Закону).

Окружна виборча комісія розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у межах територіального виборчого округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає щодо них рішення (абз. 16 ч. 1 ст. 26 Закону).

Дільнична виборча комісія розглядає звернення, заяви і скарги з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення (абз. 10 ч. 1 ст. 27 Закону).

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства регламентовано частиною 5 статті 96 Закону, згідно з якою якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, вони перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства.

Крім цього, згідно з вимогами ч. 3 ст. 32 Закону кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягуються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (ст. 105 Закону).

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст.ст. 157-159,     159-1 КК України).

Порушення таємниці голосування (ст. 159 КК України) полягає в умисному розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах і карається Законом обмеженням волі на строк до трьох років.

Так ст. 7 Закону визначено, що  голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні.

Крім того, виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.

 У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний

Крім того, 08.04.14 Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (реєстраційний номер 4524-1), що передбачає посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави.

Внесені Законом зміни до Кримінального кодексу України, передбачають посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, а саме: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110 КК України) карається від трьох до п’яти років позбавлення волі, якщо такі дії призвели до загибелі людей – карається від 10 до 15 років позбавлення волі, державна зрада (ст. 111 КК України) карається від 12 до 15 років позбавлення волі, диверсія (ст. 113 КК України) та  шпигунство (ст. 114 КК України) – від 10 до 15 років позбавлення волі.

 

Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції                                                          Г. Мельник