Розклад екзаменаційної сесії

 

          

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних маши та установок» зі  спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», гр. К-41,К-42

РОЗКЛАД екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Комерційна діяльність» зі  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, гр. КД-31

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Зберігання, консервування та переробка молока»,"Зберігання, консервуваня та переробка мяса" зі  спеціальності 181 «Харчові технології», гр. Т-31,Т-202

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Економіка підприємства», зі  спеціальності 051 Економіка та ОПП "Фінанси і кредит" зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, гр. Е-31,Ф-31

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Інформаційна діяльність підприємства» зі  спеціальності 076 «Підприємництво, тогівля та біржова діяльність», гр.ІДП-31,ІДП-32

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних маши та установок» зі  спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», гр. К-21,К-22

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ІІ курсу економічного відділення групи ІДП-21,ІДП-22,КД-21,КД-22, Е-21,Ф-21 

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів ІІ курсу  відділення харчових технологій та відділення ветеринарної медицини, групи Т-21,Т-22,В-21,В-22

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів відділення ветеринарної медицини, групи В-41,В-42

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів відділення ветеринарної медицини, групи В-31, В-32(В), В-32(Т)

РОЗКЛАД      екзаменаційної сесії для студентів  ОПП «Монтаж та експлуатація холодильно-компресорних маши та установок» зі  спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», гр. К-31,К-32