Публічна інформація

Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Положення про коледж 
Колективний договір 
Ліцензії та сертифікати
Положення, що регламентують діяльність коледжу
Нормативні документи щодо протиепідемічних заходів
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Структура та органи управління
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу

1

Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання
План роботи закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Розмір плати за навчання
Умови доступності закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
в Відокремленому структурному підрозділі «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»

Система публічних закупівель PROZORO