Публічна інформація

Положення про коледж 
Статут Білоцерківського національного аграрного університету
Ліцензії та сертифікати
Положення, що регламентують діяльність коледжу
Положення, що регламентують освітню діяльність коледжу
Положення, що регламентують виховну діяльність коледжу та діяльність органів студентського самоврядування
Нормативні документи щодо протиепідемічних заходів
Стипендіальне і соціальне забезпечення студентів
Структура та органи управління
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу

1

Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Наявність гуртожитків та вільних місць у них. Розмір плати за проживання
План роботи закладу освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання
Умови доступності закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розділ знаходиться в стані розробки

Система публічних закупівель PROZORO