Позааудиторна робота

 

Гурткова робота

ГУРТКОВА  РОБОТА

Вся система виховної роботи побудована таким чином, щоб кожен студент зміг розкрити свої індивідуальні здібності та таланти.

В коледжі створена програма роботи з обдарованими студентами, яка передбачає диференційований підхід в навчально-виховному процесі.

Врахування індивідуальних особливостей усіх учасників виховного процесу:

Справляє вирішальний вплив на процеси формування духовності студентів; Пропагує високі культурні, моральні та духовні цінності; Сприяє залученню молоді до культурного надбання своєї Батьківщини, народу і держави; Формує навички власного відбору культурних цінностей.

З цією метою в навчальному закладі створені й діють предметні гуртки, клуби  за інтересами та художні  аматорські  колективи.

Інформацію щодо роботи предметних гуртків та клубів за інтересами, ви можете отримати у викладачів-предметників.

Якщо ви маєте акторські здібності та хочете їх розвивати, якщо ви хочете потрапити в світ краси, любові, гармонії – то ми чекаємо на вас у понеділок, вівторок, четвер – 17:00 в актовій залі коледжу.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОШУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ.

І. Мета і завдання пошуково-дослідної роботи студентів

Пошуково-дослідна робота студентів (далі ПДРС) є невід’ємною складовою наукової діяльності коледжу і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного  світогляду.
Організація пошуково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль -педагогічних співробітників у плануванні та методичному керівництві, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення пошукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі ПДРС (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.
Основними завданнями пошуково -дослідної роботи студентів є: залучення талановитої молоді до досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах; навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи.

ІІ. Організація пошуково-дослідної роботи студентів

3.Загальне методичне керівництво пошуково-дослідною  роботою студентів здійснює керівництво закладу Організацію пошуково-дослідної роботи студентів в  здійснює Студентське наукове товариство, що є громадським дорадчим органом при заступнику директора з виховної роботи.
Метою діяльності  є сприяння підвищенню якості спеціальної підготовки студентів, розвитку індивідуальних якостей, ініціативного підходу до освоєння знань, навичок роботи в пошуково –дослідної діяльності.
На рівні предметних комісій організацію пошукової роботи студентів займаються голови предметних комісій Основними завданнями є: залучення якомога більшої кількості студентів до пошуково-дослідної роботи у різних структурних підрозділах ; організація конференцій, нарад і семінарів пропаганда, морального та матеріального заохочення пошукової роботи студентів, сприяння публікації кращих студентських робіт  розроблення положень і рекомендацій з удосконалення організації  у навчальному закладі; ведення обліку та звітності; обмін досвідом роботи з  інших навчальних закладів; впровадження передового досвіду з питань  у діяльність коледжу. Предметна комісія: заслуховує звіти, розглядає і контролює виконання планів роботи  з пошуково-дослідницької діяльності;  систематично аналізує стан пошукової роботи студентів, розглядає пропозиції та рекомендації, спрямовані на її вдосконалення;  забезпечує участь студентів  у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах та інших заходах Міністерства освіти і науки України.

ІІІ. Характеристики основних форм організації пошуково-дослідної роботи студентів.

Пошуково-дослідна робота студентів складається з пошуково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу. Форми, які передбачені навчальними планами включають в себе: вивчення лекційного курсу, який має на меті формувати у студентів практичні навички  застосування загальнотеоретичних знань, допомогти провести перше пошукове дослідження на належному рівні, засвоїти перші дослідницькі уміння та навички; виконання завдань, лабораторних, та практичних робіт; написання рефератів  за визначеною  тематикою та виконання курсових,  дипломних робіт, в яких містяться елементи дослідницької роботи; виконання конкретних   завдань пошуково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики.  Форми організації ПДРС у поза навчальний час: робота в студентських предметних гуртках.. Керівниками виступають викладачі. Робота предметного гуртка зводиться до підготовки доповідей та рефератів, які заслуховуються на засіданнях гуртка або на конференції. Таким чином, студентський предметний гурток можна розглядати як комплексне студентське об'єднання (товариство), що працює на добровільних засадах у поза навчальний час у складі предметних комісій; індивідуальна робота, або робота у складі творчих колективів при виконанні пошукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів, тощо. Пошуково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим поданням звіту, повідомленням на засіданні гуртка або на студентському семінарі. Викладач – керівник завершеної ПДРС сприяє написанню та опублікуванню статті за матеріалами досліджень або тез доповідей на конференцію з включенням до списку авторів тих студентів, які брали участь у виконанні та оформленні результатів пошукової роботи. Для активізації пошуково-дослідної роботи  студентів, для пропаганди та розвитку всіх форм ПДРС проводяться  студентські конференції, виставки, конкурси, олімпіади. Участь студентів у конференціях дає можливість об'єктивно оцінити результати пошуково - дослідної роботи студентів.      

ІV. Матеріальне забезпечення пошуково-дослідної роботи студентів.

Студенти, які беруть участь у пошуково-дослідній роботі забезпечуються обладнанням, приладами і інструментами навчальних  лабораторій.

V. Заохочення студентів і керівників пошуково-дослідної роботи студентів

Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, вузівських конкурсів, олімпіад, конференцій, їх керівники, активні учасники і організатори ПДРС можуть відзначатися:

дипломами Міністерства освіти і науки України; грамотами Міністерства освіти і науки України; грамотами та дипломами коледжу; грошовими преміями коледжу грошовими винагородами від підприємств, благодійних фондів, спонсорів, тощо.

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

 

Н А К А З

 

______________                        №_______                          м. Біла Церква

 

Про призначення керівників

студентських наукових гуртків

 

1. Призначити на 2020-2021  навчальний рік  керівниками  студентських  наукових  гуртків:

 

1. Циклова комісія гуманітарних дисциплін:

1.1  Бондар Н.П.                   «Дивосвіт»

1.2  Святецька Л.І.                 «Народні джерела»

1.3  Дудченко Н.Й.                «Джерело»

1.4  Лесь В.М.                        «Літературний клуб»

1.5  Дука Н.О.                        «Літературна вітальня»

1.6  Щелкунова А.О.              «Англійський клуб»

1.7  Лендрик Н.М.                  «Дипломат»

1.8  Майборода О.О.              «Спілкуємося англійською»

1.9 Губатенко Н.А.                «Лінгвіст»

1.10  Шпаківська О.В.               «Цікава граматика»

 

2. Циклова комісія природничо-математичних дисциплін:

2.1 Рой Н.М.                           «Вектор»

2.2 Заяць  Є.Д.                       «Хімія і сучасність»

2.3Бондаренко О.О.               «Юний фізик»

2.4Дятлова Н.В.                      «Інтеграл»

2.5 Савчук Л. А.                     «Еколайн»

2.6 Москаленко Л.Б.                «Наш всесвіт»

 

3. Циклова комісія соціально-економічних дисциплін:

3.1 Гурський С.П.                  Клуб «Інтелектуал»

3.2 Листопад Т.М.                «Соціологія»

3.3 Пендер О.В.                     «Правовий університет»

3.4 Бойко Н.М.                         «Географічне  краєзнавство»

 

4. Циклова  комісія спецтехнологічних дисциплін:

4.1 Поліщук Н.В.                    «Технолог молока»

4.2 Федорченко Т.А.              «Стандарт»

4.3 Бєляков Є.В.                    «Технолог  м’яса»

4.4 Дудник Л.А.                     «Промислова санітарія»

4.5 Старовойтова А.А.          «Мікробіолог»

4.6 Чала І.Т.                           «Охорона праці»

4.7 Степанчук С.Л..               «Економіст»

4.8 Локванець Т.М.                «Технолог плодів»

4.9 Кліванська О.Я.                  « Хімік»

 

5. Циклова комісія спецтехнічних  дисциплін:

5.1 Бадін О.М.                        «Автоматизація холодильних установок»

5.2 Покотило Д.І.                   «Юний електрик»

5.3 Мидловець М. В.             «Холод»

5.4 Рябченко Г.В.                     «Безпека праці»

 

6. Циклова комісія ветеринарних дисциплін:

6.1 Фучило Л.Д.                     «Арніка»

6.2 Пересунько О.Д.              «Прокаріот»

6.3 Єрохіна О.М.                   «Зоопаразитолог»

6.4 Зубрицька В.М.                 «Ветсанексперт»

6.5 Човгун А.М.                        « Анатом»

6.6 Ніколаєвич В.І.                   «Патологоанатом»

 

7. Циклова комісія економічних дисциплін:

7.1 Гнєдіч В.І.                        «Комерсант»

7.2 Худякова Л.К.                  «Рекламне агентство»

7.3 Кокоша В.М.                    «Економіст»

7.4 Іщук В.В.                           «Податківець»

7.5 Вовк Л.А.                         «Підприємець»

7.6 Каленська А.В.                  «Обліковець»

 

8. Циклова комісія інформаційних технологій:

8.1 Бойко В.М.                       «Основи програмування»

8.2 Матусевич О.В.                «Основи сучасних комп’ютерних знань та                                                                                                                                                                                                              інформаційних технологій»

8.3 Петрашенко М.В.             «Інформаційні системи і  технології»

8.3 Андрущенко О.А.            «WEB - дизайн»

8.4 Загоруйко О.В.                 «Комп’ютерна графіка»

 

 

2. Призначити на  2019  навчальний рік керівниками клубів за інтересами:

 

Костенко Н.М.              Музей народного побуту Київщини

Ніколаєвич В.І.             Музей патолого-анатомічний

Кофанова О.В.              Клуб цікавих зустрічей

Кривенька Н.М.           «Молода сім’я», «Шейпінг»

Яненко В.Г.                  «Патріот»

Бараненко М.М.             «Технічна творчість»

 

3. З метою формування здорового способу життя в студентському середовищі викладачам  циклової комісії   фізичного виховання організувати роботу спортивних гуртків та секцій:

           

9.1 Авдєєва Т.В.                     «Волейбол»

9.2 Пасічник С.В.                   «Настільний теніс»

9.3 Пасічник С.В.                   «Футбол»

9.4 Яненко В.Г.                       «Футбол»

9.5 Яненко В.Г.                      «Кульова стрільба»

9.6 Петрусь А.І.                     «Баскетбол»       

9.8 Петрусь А.І.                     «Настільний теніс»

9.9 Петрусь А.І.                      «Шахи»

9.10  Луговська Н.М.            «Легка атлетика»

9.11 Луговська Н.М.              «Легкоатлетичний крос»

 

 

4. Керівникам гуртків  до  05.09.2020 року розробити плани роботи гуртків  та затвердити  заступником директора з виховної роботи.

             

5. Режим роботи гуртків  затвердити   рішеннями  циклових (предметних) комісій.

 

Директор коледжу                                                                        Л.П. Лендрик

 

Графік роботи гуртків

Назва гуртка

 

Керівник

Дні тижня

Місце

Час

Вокал

«Співоче сузіря»

Нагалевська

Надія Василівна

 

 

Пн. – Пт.

 

Актова зала

 

15:10-17:00

Студентська

театральна майстерня

СТЕМ

Болховітіна

Ольга Анатоліївна

 

Вт.; Чт.

 

Актова зала

 

16:00-18:00

Гурток виразного читання

«Юні читці»

 

Дука

Неля Олександрівна

 

За окремим графіком

 

Корпус №3, ауд.1

 

15:10-16:30

Предметні гуртки

 

Викладачі предметники

 

 

За окремим графіком

 

 

В закріплених аудиторіях

 

15:10-16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

1. Розклад предметних гуртків узгоджується з викладачами-предметниками.

2. Від студентського Парламенту за організацію відповідає Куц Аліна, група Ф-21.

 

 

 

 

Заняття в гуртках дає можливість студентам коледжу брати активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках, а саме:

Міжнародних:

 

Агропромислова виставка – ярмарка «Агро»; Конкурс кращих творів молодих літераторів «Гранослов»; Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка; Медіа-конкурс «Моє місце – моя Європа»; Щорічна міжнародна конференція в БНАУ студентської молоді.

 

Всеукраїнських:

Щорічний зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XХІ століття»; Конкурс творчих робіт «Я  пишаюся тим, що я українець!»; Місячник благоустрою «Чисте місто»; Акція «Від серця до серця» – на допомогу дітям, які хворіють на цукровий діабет; Акція до Дня захисту дитини «Подаруй дитині радість»; Фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних вищих навчальних закладів «Софіївські зорі»; Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика; Конкурс творчих проектів «Місто очима молодих»; Чемпіонат кубку КВН серед ВНЗ Мінагрополітики та продовольства України; Заключний етап конкурсу «Кращий куратор року».

 

Чемпіонат кубку КВН серед ВНЗ Мінагрополітики та продовольства України

 

Регіональних:

 

Конкурс «Кращий студент року»; Брейн-ринг; Конкурс патріотичної  пісні та поезії «В ім’я Батьківщини»; Конкурс «Що?Де?Коли?»; Конкурс «Найрозумніший».

Конкурс патріотичноїпісні та поезії «В ім’я Батьківщини»

Обласні:

Конкурс бізнес – планів підприємницької діяльності; Конкурс « Київщина очима молодих»; Конкурс молодіжної  творчості «Моя Київщина»; Брейн – ринг;          Що? Де? Коли?; Розіграш обласного кубку КВК; Фотоконкурс « Я - Київщини гордість і надія». ІІ (обласний) етап IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Обласний конкурс-огляд театральних колективів  «Театральна палітра Київщини» Конкурс «Софіївські зорі»

ІІ (обласний) етап IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

Міських:

Конкурс декламаторів поезії Василя Стуса ; Конкурс декламаторів поезії Т.Г. Шевченка; Конкурс декламаторів поезії Лесі Українки; Щорічний конкурс соціальної реклами серед молоді; Конкурс читців «Горить моє серце…»; Акція «Чистий  берег»; Конкурс «Свято квітів»; «Свято борщу»; Фотоконкурс «Молоде обличчя України»; Конкурс «Краса руками молодих»; День пам’яті  загиблих при ЧАЕС; Конкурс плакатів до Дня боротьби з палінням; Виставки юних  техніків «Світ техніки у мріях молодих»; Конкурс «Найрозумніший»; Конкурс «Кращий студент року»; Розіграш кубку міського голови КВН серед команд міста.

              

Щорічний конкурс соціальної реклами серед молоді

 

Конкурс «Свято квітів»

 

Свято українського борщу

 

 

Конкурс «Кращий студент року»

 

  

День Знань (посвята в студенти)

 

     

Засідання клубу «Дебати»

 

Результативність гурткової роботи

 

№ п/п

Назва гуртка

Керівник

Досягнення

1.

Літературні зустрічі

 

Дука Н.О.

 

2.

Літературні зустрічі

 

Дука Н.О.

Єрохіна Євгенія (Ф-12)– І місце; Криворучко Ігор (КД-11)– ІІ місце; «…Огонь в одежі слова»

Севастьянова А. (Т-33) – ІІІ місце у Обласному творчому конкурсі «Розкрилля душі», до ювілею Т. Шевченка

3.

Дивосвіт

Бондар Н.П.

 

Кучебо Оксана (ІДП-22) – ІІІ місце,

Тяжева В. – V місце

в Обласному етапі конкурсу знавців української писемності імені П. Яцика

4.

Народні джерела

Святецька Л.І

 

І тур – П.Яцика , 07.11.13р.

82 учасника,

Харчишина В. (Ф-22) – IV місце в Обласному етапі конкурсу знавців української писемності імені П. Яцика

5.

Музей історії коледжу

 

Христосенко В.М.

 

Т.Шевченко  08.11.13р. 25 учасників

Несмачна М (В-21) -  ІІ місце у Обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка (творча робота);

Єрохіна Є. (Ф-12) – ІІІ місце у Обласному конкурсі читців поезії Т.Г. Шевченка;

Харчишина В. (Ф-22)- дипломант Обласного конкурсу авторської поезії, присвяченої творчості Т.Г. Шевченка

6.

Викладачі комісії гуманітарних дисциплін

 

Бондар Н.П.

 

Дипломанти Обласного конкурсу декоративно-прикладного мистецтва до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка

7.

«Юні друзі природи»

 

Савчук Л.А.

 

ІІІ місце у Обласній акції «Київщина – рідний край»

8.

Викладачі предметної комісії природничих дисциплін

Савчук Л.А.,

Заяць Є.Д.,

Сагдєєва Т.Ю.

Участь у Міжнародному конкурсі з природничих дисциплін «Геліантус»

 

9.

Викладачі предметної комісії інформаційних технологій

Бойко В.М.,

Одинець О.А.,

Загоруйко О.В.

Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної вправності «Бобер» 10.11.2013 р. – 34 студента

10.

«Комп’ютерна графіка»

Одинець О.А.

Андрушко О. (ІДП-22) - ІІІ місце у міському конкурсі  МАН

11.

«Комп’ютерні мережі»

Корнієнко О.В.

Ластовка О. (В-42), Різник І. (ІДП-31) – участь у Всеукраїнському конкурсі «Золотий байт»

12.

«Промислова санітарія»

Дудник Л.А.

Олімпіада з н.д. «Промислова санітарія» (06.12.13)

13.

«Кресляр»

Буджина Д.Ю.

Олімпіада з н.д. «Основи стандартизації і метрології»

14.

«Арніка»

Фучило Л.Д.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи

15.

«Прокаріоти»

Підопригора Т.О.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи, створення мультимедійної презентації  та відеороликів

16.

«Зоопаразитолог»

Єрохіна О.М.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи, виготовлення вологих препаратів

17.

«Юний терапевт»

Харченко А.В.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи

18.

«Анатом»

Човгун А.М.

Виготовлення сухих та вологих препаратів, створення мультимедійної презентації, пошукові роботи

19.

«Патанатом»

Ніколаєвич В.І.

Пошукові роботи, виготовлено  вологі препарати

Науково-дослідна робота
  • ------------