Нормативно-правові документи

Положення про коледж 

Статут - завантажити

Колективний договір - завантажити

Положення про педагогічну раду - завантажити

Положення про адміністративну раду -завантажити

Положення про ОМК - завантажити

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти - завантажити

Положення про організацію освітнього процесу - завантажити

Положення про організацію практичного навчання - завантажити

Положення про методичну раду - завантажити

Положення про методичний кабінет - завантажити

Положення про рейтингову оцінку роботи викладача - завантажити

Положення про відділення - завантажити

Положення про предметну (циклову) комісію - завантажити

Положення про самостійну роботу студентів - завантажити

Правила внутрішнього розпорядку студентів - завантажити

Положення про співбесіду з абітурієнтами - завантажити

Положення про розподіл обов`язків між членами примальної комісії - завантажити

Стандарт ТЕК БНАУ - завантажити

Правила внутрішнього розпорядку - завантажити

Порядок та умови надання державної цільової підтримки  - завантажити

Положення про благодійну допомогу в ТЕК БНАУ -  завантажити

Положення про переведення студентів на вакантні місця держ. замовлення  в ТЕК БНАУ - завантажити

Положення про студентський гуртожиток Технолого-економіного коледжу БНАУ - завантажити

Антикорупційна програма ТЕК БНАУ - завантажити

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ТЕК БНАУ - завантажити

План стратегічного розвитку  на 2018-2022 рр. - завантажити

Положення про організацію практики в дистанційному режимі 2020 - завантажити