Критерії оцінювання

Структура тестів та критерії оцінювання  для вступників на основі базової загальної середньої освіти з:

- української мови

- математики 

Структура тестів та критерії оцінювання  для вступників на основі повної загальної середньої освіти з:

- української мови та літератури

- математики 

- хімії 

- фізики 

- біології 

- історії України

- географії 

Критерії оцінюванн для здобуття ОКР фахового молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого робітника за освітніми програмами:

- Економіка підприємства 

- Фінанси і кредит

- Комерційна діяльність 

- Інформаційна діяльність підприємства 

- Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 

- Зберігання, консервування та переробка молока 

- Зберігання, консервування та переробка м`яса