Комісія економічних дисциплін

         Циклова комісія економічних дисциплін 


п/п

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Категорія, педагогічне звання / Освіта

Навчальні дисципліни, 
які викладає

1

Андрющенко
Олена Василівна

E-mail: 
BezpalaOV2020@ukr.net

Skype:
BezpalaOV

Спеціаліст вищої категорії

Білоцерківський національний аграрний університет,

2011 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів.

Банківські операції

 Податкова система

Фінанси

Казначейська справа

Страхові послуги

 

 

2

Вовк
Лариса Анатоліївна

E-mail: 
VovkLA@ukr.net

Skype:
VovkLA

Спеціаліст першої категорії

Завідуюча економічного відділення, викладач

Уманський державний аграрний університет,

2004 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер- економіст.

Магістратура,

Уманський державний аграрний університет,

 2006 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація  –  магістр з менеджменту організацій.

Економіка підприємства

Основи охорони праці

3

Гнєдіч В

Гнєдіч
Валентина Іванівна

E-mail: 
gnedich@ukr.net

Skype:
HnyedichVI

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Київський інститут народного господарства, 1976 р.

спеціальність Економіка праці

Київський торгівельно-економічний інститут, 1985 р.

спеціальність Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами

Магістратура Київського національно-економічного університету ім. В.Гетьмана, 2006 р.

спеціальність Управління персоналом і економіка праці

Комерційна діяльність

Комерційне товарознавство

Економіка і нормування праці

Товарна політика комерційних підприємств

4

Каленська А

Каленська
Алла Володимирівна

E-mail: 
KalenskaAV@ukr.net

Skype:
KalenskaAV

 

Спеціаліст першої категорії

Білоцерківський державний аграрний університет,

2001 р., спеціальність. «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і аудиту.

 

Фінансовий облік

Ціноутворення

 

 

5

Кокоша
Вікторія Миколаївна

E-mail: 
7305595@gmail.com

Skype:
vita7305595

Голова циклової комісії

Спеціаліст вищої категорії

Білоцерківський Державний аграрний університет 2001 р.

спеціальність «Менеджмент організацій»

Національний університет біоресурсів і технологій, 2013 р.

спеціальність «Професійна освіта (економіка)».

Підприємницька діяльність

Планування та організація діяльності підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність

6

Матвієнко
Валентина 
Михайлівна

E-mail: 
MatviyenkoVM@ukr.net

Skype:
MatviyenkoVM

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, 1986 р.

спеціальність Педагогіка і психологія

Білоцерківський державний аграрний університет, 2000 р.

спеціальність «Менеджмент організацій»

кваліфікація – економіст-бухгалтер

Менеджмент

 

7

Харчишина
Ольга Миколаївна

E-mail: 
harchishina_olga@ukr.net

Skype:
tec.zastnavchalrob

 

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Житомирський інженерно-технічний інститут, 2000 р., спеціальність 

 «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку і аудиту.

Магістратура, Білоцерківського національного аграрного університету,

2010 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту.

Бухгалтерський облік

 

8

Худякова Л

Худякова
Лідія Костянтинівна

E-mail: 
KhudyakovaLK2020@ukr.net

Skype:
KhudyakovaLK

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1977р.,

спеціальність «Економіка і організація промисловості і продовольчих товарів», кваліфікація - інженер-економіст.

Статистика

Інфраструктура товарного ринку

Реклама і стимулювання збуту

Комунікаційна діяльність

Маркетинг

Ринкові дослідження

 

9

Однорог
Максим Анатолійович

E-mail: 
Odnorog_BTNAU@ukr.net

Skype:
OdnorohMA

Кандидат економічних наук із спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», кандидатська дисертація на тему: «Інвести-ційне забезпечення  сільсько-господарських підприємств»; доцент кафедри фінансів та банківської справи; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Білоцерківський державний агарний університет,

2006 р. спеціальність «Фінанси», кваліфікація –  магістр з фінансів.

Аспірантура, Білоцерківського національного аграрного університету, 2009 р., кафедра фінансів.

Фінанси підприємства

Гроші і кредит

Фінансовий ринок

Бюджетна система

Управління витратами

Інвестування